เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดิศร สุพรธรรม หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดิศร สุพรธรรม หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคติดต่อไวรัสโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

(จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง)